Z rozporządzenia wynika, że pozostałe sprawy związane z budownictwem, planowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem przejdą w kompetencje szefa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"Mieszkanie plus" to rządowy program adresowany do wszystkich grup społecznych. Celem programu  jest poprawa sytuacji rodzin, dla których uzyskanie mieszkania na rynku komercyjnym jest niemożliwe. Mieszkania na wynajem budowane są m.in. na państwowych gruntach (np. udostępnianych przez PKP lub Pocztę Polską) w celu obniżenia kosztów metra kwadratowego lokalu.