Stypendyści zgromadzili się w Sali Okna Papieskiego, będącej świadkiem i symbolem miłości Jana Pawła II do młodzieży.

Patrzymy na to szczególne okno, które stało się częścią historii, nie tylko dla Krakowa, ale dla całego świata młodych. Tutaj, w 1979 roku, zaczęła się historia jego szczególnych rozmów i dialogów z młodymi 
– przypomniał metropolita.

Arcybiskup podzielił się swoim świadectwem, dotyczącym pierwszych chwil pontyfikatu Jana Pawła II. Był na Placu św. Piotra podczas pierwszej papieskiej mszy św. i doskonale pamięta entuzjazm wiernych, kiedy padły słynne słowa „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Po zakończeniu mszy świętej na placu zostali młodzi. Nieoczekiwanie otwarło się okno i papież zaczął z młodzieżą rozmawiać: „Wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją” 
– wspominał metropolita wypowiedź papieża, która stała się kluczowym przesłaniem całego pontyfikatu.

Arcybiskup odniósł się także do wizyty Jana Pawła II w Poznaniu w 1997 roku. Zaznaczył, że uderzającym dla niego momentem było papieskie wyznanie do młodzieży, w którym zapewnia ich, że nigdy go nie zawiedli.

Papież przywołał Ewangelię o świętym Piotrze, idącym po jeziorze w kierunku swojego mistrza, zachęcając do większego zaufania Jezusowi i kroczeniu ku niemu z odwagą. Trzeba zawierzyć Chrystusowi i nie bać się niebezpieczeństw.

Metropolita przypomniał również ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy Pan Bóg odebrał papieżowi to, czym pierwotnie wszystkich zachwycał: sprawność fizyczną i doskonały głos. Wzmocniło to w nim dziecięcą wiarę i przekonanie, by stawiać przed sobą wysokie wymagania i dążyć tym samym do świętości.

Były to zradykalizowane słowa tego, co mówił do młodych w 1983 roku w Polsce: „Wymagajcie od siebie, nawet wtedy, kiedy nikt od was niczego nie wymaga” 
– komentował arcybiskup.

Metropolita życzył stypendystom, aby nie zabrakło im odwagi w dążeniu do Jezusa i otwieraniu coraz szerzej drzwi swoich serc.

Stoicie na progu dojrzałości, przeżywacie piękny okres młodzieńczy – stawiajcie sobie wspaniale ideały, bądźcie konsekwentni w ich realizacji i wymagajcie od siebie. Stawajcie się autorytetami, to znaczy ludźmi, którzy mają odwagę myśleć samodzielnie, nie poddając się bezrefleksyjnej masie kłamliwych haseł 
– zachęcał.

Życzenia w imieniu fundacji złożył jej prezes – ksiądz Dariusz Kowalczyk. Wspomniał wygłoszony w Poznaniu wykład metropolity z 2006 roku, w którym arcybiskup podzielił się z młodymi swoim świadectwem powołania. Ks. Kowalczyk zapowiedział hasło tegorocznego Dnia Papieskiego – „Promieniowanie Ojcostwa”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.