Zajęcia zintegrowane poprzedza spotkanie robocze, polegające na zapoznaniu szefów batalionowych komórek rozpoznania i dowódcy kompanii rozpoznawczej z zadaniami i celami zajęć. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach comiesięcznej odprawy koordynacyjnej.

Zajęcia zintegrowane mają na celu wyrównanie poziomu wyszkolenia oraz ujednolicenie procedur pododdziałów rozpoznawczych 17. Wielkopolskiej Brygady. Jest to również okazja do wymiany doświadczeń 

— tłumaczy szef sekcji rozpoznania (S-2) mjr Zbigniew Jakóbczyk, cytowany przez oficjalny portal 17. WBZ. 

Podczas zajęć zwiadowcy 17. WBZ mieli za zadanie wykonać strzelania sytuacyjne oraz bojowe w dzień i w nocy. Dodatkowo równolegle realizowane było zagadnienie z prowadzenia obserwacji. Szkoleni musieli wykryć cele, określić ich dokładne położenie uwzględniając odległość, a następnie wykonać szkic prowadzonej obserwacji — czytamy.

Nie jest to proste zadanie, z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne a także precyzję, jaką należy się wykazać podczas obsługi sprzętu optycznego i artyleryjskiego. Po długotrwałym działaniu w trudnych warunkach kluczowe jest więc obycie ze sprzętem, które automatyzuje działanie żołnierza

— wskazuje z kolei instruktor, plutonowy Marcin Chludziński. 

Podczas zajęć zwiadowcy byli sprawdzeni z normy rozkładania i składania przydzielonej broni. Dodatkowe utrudnienie polegało na tym, iż żołnierze mieli zasłonięte oczy. — Żołnierze muszą perfekcyjnie znać swoją broń i potrafić ją rozłożyć i złożyć w każdych warunkach, zarówno w dzień jak i w nocy — dodaje plut. Chludziński. 

Po zakończonych zajęciach ogniowych dowódca kompanii rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich kpt Łukasz Doliński postawił zwiadowcom zadanie wykonania patrolu, przeniknięcia w ugrupowanie przeciwnika i wystawienia posterunków obserwacyjnych w określonych rejonach NAI (rejon zainteresowania rozpoznawczego) — podaje 17. WBZ.

W kolejnym tygodniu w szkoleniu zintegrowanym wezmą udział strzelcy wyborowi 17. Wielkopolskiej Brygady.