Kwieciński poinformował, że "nadzór nad spółkami strategicznymi przechodzi pod kancelarię premiera Rady Ministrów". Wyjaśnił, że chodzi o PKO BP oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

- Ta część nadzoru, która dotyczyła spółek, w których Skarb Państwa miał udziały mniejszościowe, małych spółek, które do nas przyszły z Ministerstwa Skarbu - to zostaje u pani minister Emilewicz, jak również instytuty

 - dodał minister.

Kwieciński podał także nazwiska nowych wiceministrów w resorcie inwestycji i rozwoju - to Witold Słowik, Adam Hamryszczak i Paweł Chorąży. 

Jerzy Kwieciński podkreślał też znaczenie współpracy jego ministerstwa z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

- Z racji tego, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju mamy prawie 200 projektów strategicznych i wiele z nich będzie realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, więc w tym obszarze będziemy działali zdecydowanie wspólnie

 - podał Kwieciński na wspólnej konferencji prasowej z szefową MPiT Jadwigą Emilewicz.

Jak uzupełnił, "będziemy się silnie zajmowali polityką zagraniczną np. w obszarze promocji polskiej gospodarki, co przynależy do minister Emilewicz, ale np. kwestie europejskie, które będą dla nas ważne w UE, czy związane z pozycją firm czy rozwiązaniami prawnymi z przyszłością budżetu UE to kwestie, którymi będziemy wspólnie się zajmowali".

- Kolejne ważne działanie, to realizacja bardzo wielu praktycznych programów współfinansowanych w funduszy UE. Nadzór nad tymi programami pozostaje w naszym ministerstwie, ale szereg projektów wdrażanych będzie w ministerstwie przedsiębiorczości

 - dodał.

Według Kwiecińskiego "nową rzeczą, która będzie dla nas na pewno bardzo dużym wyzwaniem w najbliższych miesiącach (...) będzie kwestia związana z inwestycjami". Podkreślił, że polska gospodarka dobrze się rozwija, ale chcemy przyspieszyć inwestycje publiczne i prywatne.

Jadwiga Emilewicz, szefowa ministerstwa przedsiębiorczości i technologii, wymieniła priorytety w pracach swojego resortu. Pierwszym jest - jak wskazuje sama nazwa ministerstwa - przedsiębiorczość.

- A zatem kolejny pakiet ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konstytucja dla biznesu kierowana, przygotowywana w ministerstwie jest po pierwszym czytaniu. W najbliższych dniach mamy nadzieję, że opuści Sejm i uzyska podpis pana prezydenta. To kodeksowe, fundamentalne rozwiązania zmieniające 180 aktów prawnych w Polsce, które budują nowe relacje między przedsiębiorcą a administracją w Polsce

 - tłumaczyła.

Drugi obszar - podała - to czyste powietrze.

- Sprawienie, aby w polskich miastach żyło nam się wygodnie i komfortowo, i abyśmy nie musieli alarmować o tym, że więcej ludzi w Polsce umiera z powodu nieczystego powietrza, niż w wypadkach komunikacyjnych

 - dodała.

Trzeci obszar - mówiła - to nowe technologie, wzrost wydatków na badania i rozwój, innowacyjna Polska, Polska start-upowa.