Jak informuje oficjalny portal 25. BKPow., głównym celem przyświecającym organizacji lotów było ujednolicenie sposobu szkolenia lotniczego, doskonalenie metodologii nauczania i oceny wykonywania ćwiczeń oraz zadań lotniczych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Przedmiotowe zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W ramach pierwszej poruszono tematykę dotyczącą metodycznych wskazówek wykonywania poszczególnych ćwiczeń i elementów lotu, jak również problematykę oceny umiejętności pilotów szkolonych. W drugiej części przećwiczono ustalenia ujęte w części teoretycznej podczas praktycznego wykonywania lotów na śmigłowcach, będących na wyposażeniu jednostek lotniczych 25. BKPow: W3 Sokół oraz Mi-8/17 — czytamy na portalu. 

Każdy z uczestników wykonywał swoje loty w roli instruktora, z zachowaniem podziału ról na instruktora metodyka i instruktora szkolonego. Lot wykonywany był przez instruktora szkolonego, natomiast rolą instruktora metodyka była praktyczna ocena przyjętych rozwiązań i metodologii nauczania pod kątem bezpieczeństwa i przydatności w szkoleniu — podaje 25. BKPow. 

Dzięki doskonałej organizacji połączonej z dokładną analizą warunków atmosferycznych loty zostały przeprowadzone przy optymalnej, jak na porę roku pogodzie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Założone cele zostały osiągnięte, a całość ćwiczenia praktycznego wykonywana była zgodnie z programem szkolenia lotniczego.