Od 1 stycznia 2018 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości działa ogólnodostępna część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W nim znajdują się nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów.

Odnosząc się do pojawiających się w mediach pytań, dlaczego w publicznej części rejestru osób skazanych za najcięższe przestępstwa o charakterze seksualnym nie figurują m.in. księża skazani za takie przestępstwa, rzecznik episkopatu ks. Rytel-Andrianik podkreślił w komunikacie, że „umieszczanie danych tych osób w rejestrze precyzyjnie jest określone ustawą – w rejestrze publicznym umieszcza się dane osób, które po pierwszym skazaniu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwo o charakterze seksualnym, dopuściły się kolejnego takiego przestępstwa i dodatkowo na szkodę osoby małoletniej”.

Tym samym ci, którzy popełnili takie przestępstwo i byli za nie karani po raz pierwszy – zgodnie z ustawą – nie podlegają wpisowi do rejestru publicznego. Natomiast tacy sprawcy zostaną umieszczeni w rejestrze z dostępem ograniczonym dla osób uprawnionych 

– wyjaśnił ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik KEP podkreślił, że „Kościół jest zdecydowanie przeciwny wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich, które jest grzechem i przestępstwem”.

W tej sprawie jest pełna transparentność, co zostało podkreślone m.in. w dokumencie z 9 października 2013 r., w którym biskupi polscy oświadczyli: „Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy” 

– napisał ks. Rytel-Andrianik.

Przypomniał wypracowane przez Konferencję Episkopatu Polski „Wytyczne”, które „są konsekwentne stosowane”.

W 2014 r. powstało Centrum Ochrony Dziecka (COD) przy Akademii Ignatianum w Krakowie, które prowadzi studia podyplomowe w zakresie prewencji i ochrony małoletnich oraz regularne szkolenia, z których skorzystało dotąd ok. dwa tysiące osób. Ponadto Konferencja Episkopatu Polski przyjęła osobny dokument o prewencji, a we wszystkich diecezjach są delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży 

– czytamy w komunikacie.

Ponadto – jak przypomniał ks. Rytel-Andrianik – Konferencja Episkopatu Polski przyjęła osobny dokument o prewencji, a we wszystkich diecezjach są delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. 

Ochrona nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym jest jednym z priorytetów dla Kościoła 

– zaznaczył. Dodał, że wszyscy zainteresowani tematem mogą znaleźć więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej episkopatu.