Jak zaznaczył przewodniczący Komisji KEP ds. misji bp Jerzy Mazur, uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem wszystkich misjonarzy i misjonarek.

Hierarcha przypomniał, że w niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce będą zbierane ofiary na Fundusz Misyjny, który wspiera misjonarzy. Zebrane pieniądze wspomogą Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące ochotników do pracy w dalekich krajach.

Hierarcha poinformował, że w 2018 r. do wyjazdu misyjnego przygotowują się 24 osoby: 12 księży diecezjalnych, 6 sióstr zakonnych, 3 kleryków i 3 osoby świeckie. Dodał, że osoby pracujące w krajach misyjnych nie tylko ewangelizują, ale też udzielają schronienia i pomocy cierpiącym, uczą religii, troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści.

Trzej Mędrcy ze Wschodu reprezentowali w Betlejem narody pogańskie, reprezentowali tych, którzy szukali Boga, a więc i nas wszystkich(...). Tak jak pasterze, tak jak Mędrcy ze Wschodu, rozpoznali w tym dziecięciu Mesjasza – po to, abyśmy wszyscy rozpoznali w Jezusie Chrystusie jedynego zbawiciela świata 
– powiedział bp Mazur.

Przewodniczący Komisji KEP ds. misji zaapelował do wiernych, aby obchodząc święto Objawienia Pańskiego starali się nadać mu „wymiar misyjności”, która jest „istotą Kościoła”.

Hierarcha nawiązał także do zaplanowanego na sobotę zakończenia rozpoczętej 26 grudnia akcji Kolędników Misyjnych. W ramach inicjatywy, zorganizowanej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, grupy kolędników, odwiedzając kolejne domy, śpiewały kolędy i opowiadały o losie dzieci w Syrii i w Libanie. Pieniądze zebrane podczas kolędowania zostaną przeznaczone na zakup m.in. opału na zimę, szkolnych przyborów, opłacenie czesnego, a w lecie na wyjazd sierot na wakacje.

Ten dzień szósty stycznia jest także dniem dzieci, papieskiego dzieła dzięcięctwa misyjnego, kolędników misyjnych, którzy idą i kolędują – czyli niosą orędzie o tym, że Chrystus się narodził, Chrystus przyszedł na świat dla naszego zbawienia – i zbierają datki na pomoc dzieciom w Syrii w tym roku 
– przypomniał bp Jerzy Mazur.

Jak informuje episkopat, z Polski na misje do 97 krajów wyjechało 2023 misjonarek i misjonarzy. Na misjach jest 291 księży fideidonistów, 56 osób świeckich, 677 sióstr zakonnych oraz 983 zakonników. Polscy misjonarze są najliczniej reprezentowani w Afryce i na Madagaskarze – jest ich tam 810. Drugi najczęściej wybierany przez misjonarzy kontynent to Ameryka Łacińska i Karaiby – pracują tam 784 osoby. W Ameryce Południowej na placówkach misyjnych przebywa 19 osób z Polski. W Azji i Azji Mniejszej mamy 327 misjonarzy, w Oceanii – 67.