Podczas dzisiejszego posiedzenia RMN wybrano nowy zarząd PAP. Rada Mediów Narodowych na stanowisko prezesa wskazała Wojciecha Surmacza. Wiceprezesem został Tomasz Przybek.

Na stanowisko kandydowali Roman Młodkowski (kandydaturę zaproponował Juliusz Braun), Wojciech Surmacz i Tomasz Przybek (zaproponował ich Krzysztof Czabański).

Surmacz jest zastępcą dyrektora radiowej Trójki. Przybek, jest prezesem Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”.

Zarząd PAP od tego momentu jest dwuosobowy i składa się z prezesa Wojciecha Surmacza i członka zarządu Tomasza Przybka

- poinformował dziennikarzy Czabański. Jak przekazał, z funkcji członka zarządu PAP została odwołana Hanna Myjak.