Z danych przedstawionych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach,  wynika, że w 2016 roku w niedzielnej eucharystii uczestniczyło 36,7 proc. zobowiązanych katolików, podczas gdy do komunii świętej przystąpiło 16 proc. Oznacza to, że w stosunku do 2015 roku wskaźnik dominicantes – czyli katolików uczestniczących w niedzielnych mszach świętych – jest niższy o 3,1 proc., zaś wskaźnik communicantes – czyli osób przystępujących do komunii świętej – 1 proc.

Najwyższy wskaźnik dominicantes  odnotowano w diecezji tarnowskiej (66,9 proc.), rzeszowskiej (60,5 proc.) i przemyskiej (56,4 proc.). Najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (22,7 proc.), łódzkiej (23,4 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4 proc.). Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (25,3 proc.), opolskiej (21,1 proc.) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1 proc) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (10,3 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (10,5 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5 proc.). 

Jednocześnie w każdą niedzielę 2016 roku odprawiono niemal 48 tys. eucharystii. Katolicy najchętniej wybierali msze święte w godzinach porannych, między godziną 8.00 a 11.00.

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika również, że 2016 roku w seminariach diecezjalnych studiowało 2,3 tys. alumnów. Najmniej seminarzystów jest w diecezji bydgoskiej (19), łowickiej (21) i sosnowieckiej (27), a najwięcej w diecezji tarnowskiej (175), archidiecezji warszawskiej (155) i przemyskiej (98).

W Polsce znajduje się ponad 10 tys. parafii, na terenie których mieszka 35,7 miliona osób. Ponadto w Polsce jest 18 tys. sióstr zakonnych i 11,9 tys. zakonników.

Z raportu wynika ponadto, że parafie coraz częściej korzystają z nowoczesnych środków komunikacji oraz aktywnie prowadzą duszpasterstwo rodzin. W 2016 r. Prawie 60 proc. parafii miało swoje strony internetowe. Są diecezje, w których około 70-80 proc. parafii wydaje swoje gazetki. W 2016 działało w Polsce 2.600 poradni rodzinnych. Łącznie ponad 100 tys. osób skorzystało z poradni rodzinnych. 

Można zauważyć, że ludzie są coraz mniej otwarci na sferę duchową. Jednakże niemal wszyscy Polacy czują się związani z katolicyzmem, co ukazuje względna stabilność trendów z ostatnich pięciu lat. W 2015 roku nastąpił lekki wzrost procentowy osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej i przystępujących do komunii świętej. W 2016 roku odsetek osób praktykujących obniżył się. Zwiększyła się zaś liczba udzielanych chrztów i małżeństw sakramentalnych oraz zwiększyła się liczba dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej 
– skomentował raport ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.