Wersja Javelina Block-1 w jaką zostaną wyposażeniu żołnierze estońscy charakteryzuje się większą prędkością oraz lepszą penetrowalnością dzięki zamontowaniu nowego układowi napędowego niż block-0, która trafiła uprzednio do Estonii. Nowa wersja posiada większą siłę wybuchową – oznajmił Major Generał Risto Pärtel z Estońskich Sił Zbrojnych. W ramach międzyrządowej umowy z 20 listopada 2014 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Estonią do tego bałtyckiego kraju trafić ma łącznie 80 jednostek dowodzenia i odpalania (CLU) z opcją zakupu kolejnych 40 egzemplarzy a także nieokreślonej liczby pocisków części zamiennych. Wartość kontraktu wynosząca około 55 milionów dolarów z czego 33 miliony został pokryte przez Stany Zjednoczone w ramach programu European Reassurance Initiative zwiększającą obecności wojskowej w Europie. FGM-148 Javelin jest bronią typu odpal i zapomnij (F&F) zdolną do niszczenia opancerzonych celów na odległość do 2.5 km. Zestaw składa się z jednostki dowodzenia i odpalania (CLU) ważącej 6.4 kg i pocisku kumulacyjnego wraz z wyrzutnią tubową ATK. Javelin ma dwa tryby ataku. Wobec obiektów opancerzonych takich jak czołgi pocisk wzbija się w powietrze po czym pikując w dół uderza w najmniej chronioną część pojazdu, którą jest wieżyczka. Natomiast drugi, w którym rakieta zmierza bezpośrednio do celu po linii prostej, służy do niszczenia nieopancerzonych celów. Pociski kierowane Javelin są na wyposażeniu US Army i United States Marine Corps od 1996 roku.