Ma to być główna i – co za tym idzie – prawdopodobnie ostatnia rozprawa w tej sprawie przed unijnym Trybunałem, który zbada, czy działania w Puszczy Białowieskiej naruszają unijne dyrektywy – ptasią i habitatową -  na obszarach objętych programem Natura 2000.

- Na razie mamy spór o Naturę 2000 (...) i to musimy wygrać. Bo o ile nie wygramy tego sporu, to rzeczywiście będzie bardzo niedobrze z zasobami przyrodniczymi Puszczy Białowieskiej. Nie przyjmuję jakiejkolwiek możliwości, by UE nie respektowała własnego prawa

– mówił kilka dni temu minister Jan Szyszko.

20 listopada Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej.