Zawiadomienie złożył Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Prokuratura  ma ustalić, czy Barbara Nowacka, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety", w oficjalnym piśmie podała fałszywe informacje dotyczące liczby podpisów pod proaborcyjnym projektem.

Komitet deklaruje, że zebrał około 400 tys. podpisów, a w rzeczywistości może ich być ledwie nieco ponad 200 tys. - podaje gazeta.

W zawiadomieniu mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, wnosi o zbadanie, czy w tej sprawie doszło do wypełnienia znamion czynu z art. 271 kodeksu karnego, czyli popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy - pisze "Nasz Dziennik".