Jak informuje oficjalny portal 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11. LDKPanc.) w piątek w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyło się spotkanie specjalistów składu Zespołu Kryzysowego z układu pozamilitarnego, reprezentowanego przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji, Straży Pożarnej, miejscowego WKU oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wojska, reprezentowanego przez płk Piotra Malinowskiego — dowódcę ćwiczącej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17. WBZ) oraz oficerów CIMIC (ang. Civil-Military Co-operation).

Spotkanie miało na celu rozpoczęcie procesu rozwiązania problemów i zagadnień powstających w czasie eskalacji konfliktu zbrojnego, występujących na styku wojsko – społeczność lokalna. Spotkanie rozpoczęło zapoznanie z bieżącą sytuacją militarno- polityczną, która jest na bieżąco podgrywana w ramach ćwiczenia Borsuk-17. Szczegółowo omówiono aktualny status ludności cywilnej oraz rozmieszczenie infrastruktury krytycznej w rejonie prowadzenia działań. Wiele uwagi poświęcono również wydolności funkcjonalnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz relacjom z podległymi urzędami i gminami. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej zapoznał przybyłych z sposobami monitorowania sytuacji o charakterze kryzysowym oraz możliwościami reagowania na zdarzenia chemiczne, ekologiczne — czytamy na portalu 11. LDKPanc. 

Z kolei Powiatowy Komendant Policji ocenił poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony zdrowia i mienia. Zapoznał przybyłych z metodami prowadzenia działań kontr-terrorystycznych i współpracą w tym zakresie z organami straży granicznej i służby celnej. Wiele uwagi poświecono możliwościom udzielenia świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz wojska — podaje lubuska dywizja.