Głównym celem pierwszego etapu ćwiczenia – „Antiterrorism and Force Protection Exercise”  – było zapobieżenie przedostaniu się na teren bazy potencjalnej grupy terrorystów. Scenariusz ćwiczenia obejmował aktywne sprawdzanie terenu wokół obiektu, działanie podczas sprawdzania pojazdu na Vehicle Search Area oraz reakcje stanu osobowego podczas stwierdzenia próby napadu na użytkowany obiekt. W ćwiczeniu aktywny udział wzięli żołnierze sekcji ochrony Polskiego Kontyngentu Wojskowego, na co dzień wykonujący zadania  razem z Security Forces USAF oraz osoby wyznaczone do pracy w zespołach reagowania kryzysowego CAT oraz TWG - czytamy na portalu DO RSZ. 

Dodatkowo podczas ćwiczenia wprowadzono wyższe stopnie gotowości alarmowej – CHARLIE I DELTA. Na zadany sygnał żołnierze PKW OIR KUWEJT awaryjnie pobrali broń oraz rozpoczęli wykonywanie zadań zgodnie z procedurami określonymi w instrukcjach. Wszystkie niezbędne czynności wykonywali w pełnym oporządzeniu oraz posiadając kompletne uzbrojenie. Ćwiczenie zostało zakończone po zneutralizowaniu zagrożeń w postaci osób postronnych próbujących dostać się na teren jednostki oraz zabezpieczeniu pojazdu wypełnionego materiałami wybuchowymi (VBIED) - informuje Dowództwo Operacyjne. 
 
W drugim etapie ćwiczenia o nazwie „Active SHOOTER” przećwiczono warianty reakcji w razie napadu na kluczowe elementy infrastruktury bazy. W tej części aktywny udział wzięły osoby z sekcji operacyjnej. Scenariusz obejmował działanie napastnika (jak i grupy napastników) w budynkach stanowiska dowodzenia, obiektach ważnych dla ochrony i bezpieczeństwa bazy. Symulacja pozwalała na wykrycie ewentualnych błędów, braku kompatybilności planów oraz doskonalenie współpracy na poziomie poszczególnych komórek Bazy – zwłaszcza Security Force w relacjach z pozostałymi pododdziałami - podaje DO RSZ.