Wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił się do premier Beaty Szydło z wnioskiem o wsparcie finansowe na remont katedry gnieźnieńskiej. Obiekt sakralny, jako zabytek, nie mógł być objęty środkami pomocowymi wypłacanymi dla mieszkańców, których nieruchomości ucierpiały w sierpniowych nawałnicach.

Dziękuję premier Beacie Szydło za bezpośrednie zaangażowanie w tę kwestię oraz szybką reakcję w postaci uruchomienia rezerwy budżetowej. To kolejna kwota, która pozwoli nam odbudować to, co zdewastowały sierpniowe nawałnice. Skalę zniszczeń obrazuje kwota, która do tej pory trafiła do samorządów w Wielkopolsce, czyli 34 miliony złotych
– mówi wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Premier wydała zarządzenie o przyznaniu wojewodzie wielkopolskiemu środków z ogólnej rezerwy budżetowej. Kwota 220 tys. zł ma zostać przeznaczona na likwidację skutków sierpniowych nawałnic, które uszkodziły między innymi poszycie dachu, obróbki blacharskie i elewację.

Do tej pory wojewoda wielkopolski w związku z sierpniowymi nawałnicami wypłacił na konta wielkopolskich samorządów blisko 34 mln zł. Jednym z miast, które poniosło największe straty, było Gniezno. Samorząd otrzymał dotację celową na kwotę 3,4 mln zł.