Imperium osmańskie – w starciu z przymierzem Świętej Ligi (zawiązanym przez papieża Piusa V) – poniosło sromotną klęskę. Koalicja państw katolickich powstrzymała na jakiś czas inwazję islamu na Stary Kontynent. Dzień zwycięstwa ogłoszono Świętem Matki Bożej Różańcowej. Obserwując dziś mobilizację Polaków wokół modlitwy różańcowej, mam nadzieję, że młodzi katolicy na tym nie poprzestaną. I że gremialnie zasilą np. Wojska Obrony Terytorialnej. Pamiętać bowiem trzeba, że pod Lepanto czy pod Wiedniem pod sztandarami Maryi zwycięstwo odnieśli nie tylko doskonale zmotywowani, ale również świetnie uzbrojeni i wyszkoleni żołnierze.