Ekspert ds. bezpieczeństwa z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas dr Łukasz Kister podkreśla, że dzisiaj w Europie mamy problem z właściwą identyfikacją, kto napływa do naszych granic.

- Politycy zachodnioeuropejscy nazywają tych ludzi uchodźcami, w sytuacji, kiedy - jak podają statystyki UE - ponad 90 proc. przybyszów pochodzi z krajów nieobjętych żadnym konfliktem zbrojnym. Do tych krajów należy właśnie Tunezja czy inne kraje afrykańskie. Są to miejsca, w których oczywiście jest bieda i inne patologie, jednak nie ma tam żadnego konfliktu zbrojnego i nie dochodzi do żadnej sytuacji, która wymagałaby wsparcia spoza granic. Uwaga polityków Europy Zachodniej powinna być skupiona na rzeszy imigrantów ekonomicznych, których jest coraz więcej na ich terenach. W tej sytuacji politycy muszą zezwolić swoim służbom na właściwe reakcje, na to, by chroniły granice zewnętrzne UE przed napływem nielegalnych migrantów. To jest jedyny sposób, by zapobiec temu, co obserwujemy teraz we Włoszech – tłumaczy dr Łukasz Kister.

W ocenie dra Kistera głównym problemem są duże różnice kulturowe, religijne, społeczne i prawne, które są widoczne między Europejczykami a imigrantami.

- Przyjęliśmy kilka milionów osób, które nie chcą dostosować się do reguł panujących w Europie, tylko chcą zmienić warunki bytowe i dokonać wiernej kopii tego, z czego wyrośli – dodał ekspert.

Dr Kister stwierdził, że mamy do czynienia „instynktem samozagłady”.

- Jeżeli imigranci przyniosą swoje reguły tutaj, to za chwilę ten dobrobyt przestanie istnieć. Europa Zachodnia pod zalewem tego co nazywa uchodźstwem i wsparciem sprawi, że nie będzie zdolna ani gospodarczo, ani politycznie do tego, by utrzymać choćby ten poziom, który dzisiaj istnieje – wyjaśnił ekspert ds. bezpieczeństwa.

Zdaniem eksperta „niewykluczone jest, że wśród tych osób są takie, które już zetknęły się z dżihadem i brały w nim udział. Są tam też osoby, które są bardzo łatwym celem dla wszelkich grup rekrutujących i radykalizujących do postaw sprzecznych z naszymi jakimikolwiek standardami”.

- Nie można mieć wątpliwości, że do Europy przybyli ci, którzy tutaj chcą prowadzić swoją świętą wojnę i chcą wprowadzać w życie zbrodnicze zamiary. Ta plaga dotarła do nas w związku z brakiem właściwych decyzji politycznych – ostrzega ekspert.