Simicskó oznajmił, że obecnie liczba rezerwistów przekracza na Węgrzech 5 tysięcy. Mówił o tym na uroczystości zaprzysiężenia prawie 300 ochotniczych rezerwistów obrony terytorialnej w mieście Hajduhadhaz na wschodzie kraju.

Podczas uroczystości minister za „przejaw najwyższej świadomości narodowej” uznał „złożenie przysięgi obrony naszej rodzinnej ziemi, naszej ojczyzny i oddanie swego życia tej narodowej sprawie”.

Dodał, że jednostki obrony terytorialnej będą istniały w każdym ze 197 powiatów na Węgrzech, a całkowita liczba żołnierzy rezerwy wyniesie 20 tys.

Simicskó podkreślał wcześniej, że od przemiany ustrojowej zdolność bojowa i liczebność armii węgierskiej znacznie zmalała i w 2010 r. armia miała zaledwie 17 rezerwistów, co było wynikiem przede wszystkim zniesienia obowiązkowej służby wojskowej w 2004 r.

Jak zaznaczył, ma temu zaradzić realizowany obecnie program rozwoju sił zbrojnych do 2026 r., przewidujący m.in. odnowienie systemu powoływania rezerwistów na zasadzie terytorialnej.