Jak podaje portal wojsko-polskie.pl., żołnierze rezerwy uczestniczą w procesie szkolenia wspólnie z żołnierzami zawodowymi, służącymi w dywizjonie zabezpieczenia. Plan zajęć jest intensywny. Obejmuje m.in. zajęcia ze szkolenia strzeleckiego, obrony przed bronią masowego rażenia, łączności i terenoznawstwa. Poza zadaniami wykonywanymi wspólnie z innymi, sporą część czasu żołnierze rezerwy poświęcają doskonaleniu umiejętności indywidualnych i opanowywaniu sprzętu. 

Najbardziej widoczne jest pełne zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy przez szkolonych. Powoduje to, że nawet najtrudniejsze elementy służby wojskowej są łatwiej przyswajalne, nawet dla osób nie mających na co dzień styczności z mundurem - czytamy na portalu.