Jak wyjaśnia Dowództwo Operacyjne, CRC (ang. Crowd and riot control) to ćwiczenie uwzględniające środki wykorzystywane m.in. przez personel wojskowy w celu kontrolowania, rozproszenia i aresztowania osób biorących udział w demonstracjach lub protestach. Do tego rodzajów ćwiczeń od dawna wykorzystuje się różnego rodzaju bronie, aby rozproszyć tłumy i zatrzymać zamieszki. 

Polscy żołnierze ćwiczyli różne scenariusze działania na wypadek wystąpienia zamieszek. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności radzenia sobie z niezadowolonym tłumem demonstrującym w pobliżu obiektów będących pod jurysdykcją sił KFOR. Kierownikiem zajęć był dowódca kompanii manewrowej, który zwracał szkolonym szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa i sytuację taktyczną ćwiczenia. Przypomniał także właściwe postawy oraz techniki unikania obrażeń w czasie zamieszek - czytamy.

Były to ostatnie tego typu zajęcia praktyczne przed planowaną certyfikacją kompanii manewrowej pod kątem planowanych na 22 października 2017 r. wyborów samorządowych do gmin Republiki Kosowa, które będą odbywać się z udziałem obserwatorów UE i OBWE.