Kurs instruktorsko – metodyczny zorganizowano i zrealizowano przede wszystkim dla dowódców plutonów i drużyn kompanii zmotoryzowanej. Kurs został oparty o planowe zajęcia z taktyki i szkolenia ogniowego. Jego celem było podniesienie  poziomu wiedzy, utrwalenie umiejętności instruktorskich oraz ujednolicenie właściwej organizacji  i metodyki szkolenia w warunkach realizacji zajęć taktycznych i ogniowych w środowisku międzynarodowym - czytamy na portalu DG RSZ.

W ramach kursu zrealizowano zajęcia instruktażowo – metodyczne dla dowódców plutonów na bazie zajęć z taktyki: „Pluton w działaniach bojowych” , a także zajęcia instruktorsko -  metodyczne dla dowódców drużyn, poświęcone prowadzeniu działań z taktyki metodą problemową. Kolejnego dnia zrealizowano metodyczne zajęcia grupowe w ramach szkolenia ogniowego z kierowania ogniem. W celu wypracowania realnych rozwiązań dla bieżącego szkolenia zintegrowanego omówiono m.in. wykorzystanie standardowej karty odległości do indywidualnego przygotowania danych do strzelania w ramach organizacji systemu ognia - podaje DG RSZ.