Od 2007 r. prowadzony jest w Wiedniu projekt "Czyste miasto", zainicjowany przez członkinię zarządu miasta ds. środowiska, Ulli Simę. Konsekwentnie wprowadzane w życie kolejne kroki w dbaniu o czystość najbliższego otoczenia oraz uwrażliwianie wiedeńczyków i turystów na zalety z tego płynące, przyniosły rezultaty i austriacka stolica została w 2017 r. wyróżniona prestiżowym tytułem, najczystszego regionu w Austrii.

Wiedeń jest również w skali międzynarodowej uważany za jedno z najczystszych miast na świecie. To nie przypadek tylko konsekwentna praca. Nasz projekt obejmuje wiele punktów jak np. rozbudowa infrastruktury służącej zbieraniu śmieci, szczególne zaangażowanie pracowników, kreatywne kampanie służące kształtowaniu świadomości, ale też kontrole i nakładanie kar przez pracowników WasteWatcher , podkreśliła Sima.

W Wiedniu bardzo dobrze sprawdza się 3100 automatów z bezpłatnymi woreczkami na odchody psów. Kosze na śmieci dzięki pomarańczowym akcentom są widziane z daleka, a uwagę przyciągają też humorystycznymi naklejkami. Do tego organizowane są różne wspólne akcje sprzątania, czyszczenia oraz coroczne, chętnie odwiedzane tzw. "Święto śmieci".

Nagrody w ramach inicjatywy "Wrzuć zamiast wyrzuć" przyznawane są od 2014 r. Inicjatywę prowadzą Altstoff Recycling Austria, Austriacki Związek Miast, Związek Gmin oraz Austriacka Informacja Turystyczna. Zwycięzcy wyłaniani są w 50 proc. głosami jury ekspertów, a w 50 proc. w wyniku głosowania online.

Celem akcji jest wyłonienie, zaprezentowanie i nagrodzenie gmin, regionów i miast szczególnie zaangażowanych w walkę o czystość. W praktyce brane są pod uwagę inicjatywy ograniczające ilość produkowanych śmieci, akcje wspierające rozwój świadomości społecznej oraz inne działania zwalczające i ograniczające śmiecenie w przestrzeni publicznej. Wiedeń, dzięki zaangażowaniu w walkę z jego zaśmiecaniem, po raz pierwszy w tym roku wyprzedził konkurencję i został najczystszym regionem w całej Austrii.