Jak czytamy na portalu świętoszowskiej brygady, zadaniem plutonów będzie ochrona najważniejszych osób podczas udziału w misji szkoleniowej Resolute Support, a także ochrona polskiego kontyngentu w Afganistanie. Czternastodniowe szkolenie, zarówno dzienne, jak i nocne zakończyło się egzaminem, który wymagał od żołnierzy potwierdzenia właściwego przygotowania do wykonywania zadań poza granicami kraju.

Podczas samego egzaminu plutony wykazały się doskonałymi umiejętnościami strzeleckimi. Sprawdzeniu została poddana także znajomość procedur z zakresu zachowania się podczas ochrony ważnych osób, precyzyjnego naprowadzania lotnictwa, oczyszczania dróg z materiałów wybuchowych i improwizowanych urządzeń wybuchowych, wzywania ognia artylerii pola walki, wzywania wsparcia z powietrza oraz MEDEVAC (ang. medical evacuation) - czytamy na portalu 10. BKPanc.

Żołnierze rozpoczną przemieszczenie do rejonu działań w połowie listopada br.