Rozpoczęcie największych w tym roku ćwiczeń Wojska Polskiego zainaugurował Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Jarosław Mika.

Za nami potężny wysiłek, przygotowanie wojska, a także organizacja stanowisk dowodzeniamówił gen. Mika. – Choć dziś rozpoczynamy ćwiczenie i jest to zwieńczenie pracy planistycznej, dla 12. Dywizji Zmechanizowanej jest to moment sprawdzenia czy jest przygotowana do realizacji swoich zadańpodkreślił Dowódca Generalny RSZ

Dowódca Generalny zaznaczył także, że podczas ćwiczenia Dragon-17 razem z 12. Dywizją Zmechanizowaną będą współdziałały siły i komponenty podporządkowane dowódcy generalnemu, a także po raz pierwszy – Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).

Podczas Dragona-17 w kilkunastu miejscach, m.in. w Drawsku Pomorskim, Ustce, Gdyni, Orzyszu, Nowogrodzie, Szymanach czy Nowej Dębie będzie ćwiczyło 17 tysięcy żołnierzy. Przed nami intensywne dni szkoleniowe, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu jesteśmy przygotowani do realizacji naszych zadań zaznaczył gen. Mika

 Dragon-17 to najważniejsze w tym roku ćwiczenie wojskowe. Ma ono charakter obronny, a jego głównym celem jest zgranie funkcjonowania dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem i organami administracji publicznej.

Główna część ćwiczenia odbędzie się pomiędzy 25 a 29 września. W tegorocznej edycji manewrów weźmie udział 17 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych oraz – po raz pierwszy - wojsk obrony terytorialnej. W trakcie Dragona-17 Siły Zbrojne RP będą także współdziałać z pododdziałami tzw. wysuniętej wzmocnionej obecności pododdziałów sojuszu (eFP - ang. enhanced Forward Presence) oraz Amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy bojowej (ABCT- ang. Armored Brigade Combat Team), które stacjonują w Polsce w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a także z wojskowymi z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz Gruzji i Ukrainy. Dodatkowo, w ćwiczeniu wezmą udział żołnierze rezerwy oraz członkowie organizacji proobronnych.

Głównym jednostką ćwiczącą w trakcie tegorocznej edycji Dragona jest 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana i dlatego zasadnicze epizody ćwiczenia odbywają się na poligonie Drawsko. Oprócz tego pododdziały będą ćwiczyć także w Orzyszu, Wędrzynie, Dębie, Ustce Toruniu, Gdyni, a także na poligonach morskich marynarki wojennej. Zadania związane z pokonywaniem przeszkód wodnych wojsko będzie realizowało natomiast w Nowogrodzie i w okolicach Dęblina. 

Wszystkie działania szkoleniowe prowadzone przez Polskę, państwa sojuszu oraz partnerskie są transparentne. Na ćwiczenie zapraszano media z całego świata, a ich przebieg będą monitorowali obserwatorzy między innymi z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Serbii, Skandynawii, Szwajcarii, a także przedstawiciele NATO i OBWE.