Szef MSZ Witold Waszczykowski udaje się do USA. W czasie tygodniowej wizyty odwiedzi Waszyngton, Nowy Jork oraz Doylestown. Weźmie m.in. udział w spotkaniu wysokiego szczebla ws. reformy ONZ pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa. W piątek w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji weźmie udział w organizowanym przez sekretarza stanu USA Rexa Tillersona spotkaniu ministerialnym Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji.

Wspólnoty Demokracji została utworzona podczas międzynarodowej Konferencji Ministerialnej pt. „Ku Wspólnocie Demokracji”, zwołanej w czerwcu 2000 r. w Warszawie m.in. z inicjatywy Polski.

Członkami Rady Zarządzającej WD jest obecnie 30 państw: z Europy (Polska, Wielka Brytania, Norwegia, Finlandia, Węgry, Litwa, Estonia, Portugalia, Rumunia); Ameryki (m.in. USA i Kanada); Azji i Afryki.

Ogółem w pracach organizacji bierze udział ponad sto państw.

Od 2009 r. w Warszawie działa Stały Sekretariat WD, który zapewnia wsparcie techniczne, logistyczne, organizacyjne i administracyjne wszystkim organom Wspólnoty.

Prezydencja w Radzie Zarządzającej organizacji jest przekazywana poszczególnym państwom co dwa lata.

Najważniejszym wydarzeniem Wspólnoty jest organizowana co dwa lata na szczeblu ministrów spraw zagranicznych Konferencja Ministerialna.

Będzie to okazja do podsumowania dwuletniej prezydencji USA w Radzie Zarządzającej Wspólnoty.

W obecnej dobie globalnego zagrożenia brutalnym ekstremizmem, z nową mocą powróciły dyskusje na temat kryzysu demokracji na świecie. Wśród przesłanek, które prowadzą do podważania zdobyczy demokracji, wymieniane są nowe zagrożenia, takie jak tzw. fake news, wzrastające nierówności społeczne, fala terroryzmu w Europie czy kryzys migracyjny. Na tle tych debat warto przypomnieć o szczególnej organizacji, jaką jest Wspólnota Demokracji – międzyrządowa koalicja państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz demokratycznych wartości na świecie. Polska odegrała – wraz ze Stanami Zjednoczonymi – kluczową rolę w jej powołaniu, a wspieranie demokratycznych zasad jest jednym z podstawowych spoiw polsko-amerykańskiego partnerstwa

– napisał m.in. minister spraw zagranicznych RP.

Cały artykuł w piątkowym wydaniu „Gazety Polskie Codziennie”. Nie przegap!