Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będą kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrze, sztukach plastycznych oraz kulturze ludowej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami.

Pierwsza debata odbędzie się w dniach 4-5 września we Wrocławiu (muzyka), a kolejne 6.09 w Lublinie (kultura ludowa), 12.09 w Gdańsku (teatr), 14-15.09 w Krakowie (sztuki wizualne) i 18.09 w Bytomiu (taniec). Po serii sympozjów tematycznych resort kultury zaplanował drugą turę konsultacji odbywających się w poszczególnych regionach Polski. Cały projekt zwieńczy konferencja w Warszawie, podczas której zostaną podsumowane wnioski z debaty.

Po ponad 25 latach przyszedł czas, żeby przemyśleć i ewentualnie w pewnych częściach zweryfikować ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- mówiła podczas środowej konferencji Wanda Zwinogrodzka.

Minister wyraźnie zaznaczyła, że wszelkie zmiany wprowadzone zostaną dopiero po szeroko zakrojonych konsultacjach ze środowiskiem artystycznym:

Wszelkie systemowe regulacje będą działały o ile będą miały zrozumienie i akceptację środowisk artystycznych i innych uczestników kultury 

Oprócz wiceminister kultury, w konferencji wzięli udział Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Janusz Janowski, dyrektor Cracovia Danza Romana Agnel, kierownik działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie Paweł Płoski, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS Katarzyna Smyk i dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina de Artur Szklener.