Jeszcze pod koniec lipca, resort sprawa zagranicznych, jako organ nadzorujący, zwrócił się o wyjaśnienia m.in. dlaczego na profilu Fundacji na Facebooku „umieszczane są informacje nawołujące do nielegalnych działań, takich jak zachęcanie do niewywiązywania się z obowiązku uiszczania podatków, czy ataki personalne wymierzone w konkretne osoby”.

Wcześniej z wnioskiem o wszczęcie kontroli w sprawie działań Fundacji Otwarty Dialog wystąpił do szefa MSZ minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

Szef Rady Fundacji Otwarty Dialog - Bartosz Kramek, o którym głośno było ostatnio w mediach - w piśmie skierowanym do MSZ 4 sierpnia stwierdził m.in., że Fundacja nie ma zamiaru niczego usuwać, ponieważ w jej ocenie na profilu „nigdy nie pojawiały się wezwania do nielegalnych działań, ani ataki personalne”. Zwrócił się w związku z tym o doprecyzowanie kwestii ataków personalnych, o których mowa w piśmie MSZ.

Kramek nawiązał też do opublikowanego na jego prywatnym profilu podczas lipcowych protestów wobec zmian w sądownictwie apelu „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!”, który zawiera listę 16 propozycji działań antyrządowych, mających - według Kramka- na celu powstrzymanie „zamachu PiS na rządy prawa w Polsce”, inspirowanych m.in. jego doświadczeniami z ukraińskiego Euromajdanu. Szef Rady Fundacji Otwarty Dialog podkreślił w piśmie do MSZ z 4 sierpnia, że w ocenie zarządu Fundacji opracowanie to „może być postrzegane jako budzące pewne kontrowersje i daleko idące", ale nie zawiera wezwań do nielegalnych działań i nie jest "próbą zmiany przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej ani usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej”.

7 sierpnia resort spraw zagranicznych w kolejnym piśmie wezwał Fundację do usunięcia - w terminie trzech dni od otrzymania pisma - ze stron internetowych, profili na portalach społecznościowych oraz innych publicznych witryn internetowych zarządzanych, należących albo prowadzonych przez Fundację, czy ją wspierających, „informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych pod adresem władz państwowych”.

- Równocześnie wskazuję, że w ocenie organu nadzoru publikowane w przestrzeni publicznej wezwania np. do niepłacenia podatków, wbrew Państwa twierdzeniom nie mają jedynie charakteru pomysłu, a stanowią realne wezwanie do łamania przepisów prawa - napisał Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Andrzej Jasionowski.

Odpowiedź Kramka na żądania MSZ datowana jest na 16 sierpnia. Twierdzi on, że Fundacja nie usunie żadnych treści.


- Fundacja „The Open Dialog Foundation” nie prowadzi aktywnej działalności i jako taka nie posiada stron internetowych ani profili w mediach społecznościowych. W związku z tym usunięciu żądanych treści nie jest możliwe – zaznaczył Kramek.