W sobotę, dokładnie w 73. rocznicę śmierci odnalezione zostały szczątki por. Wojciecha Stypuły ps. „Bartek”,  z 77 pp AK na Ziemi Nowogródzkiej – poinformował partner „Gazety Polskiej Codziennie”, polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński”. Żołnierz AK, ale także utalentowany poeta, harcerz i dziennikarz, został zastrzelony przez Sowietów na Długiej Wyspie w Puszczy Rudnickiej 22 lipca 1944 r.
 

W ostatnich chwilach przy „Bartku” była Izabella Jankowska – Stankiewicz ps. „Marianna”, która po latach opowiedziała o jego śmierci:

„Bartek” (…) nie zdążył nawet zrobić kroku, gdy padł strzał. Usunął się na moje ręce, ułożyłam go na trawie. Dostał w samo serce. Byłam zdruzgotana. Sekundę temu żył. Położyłam się na trawie całkowicie otępiała. Leżałam jakiś czas, ale gdy usłyszałam trzaski podniosłam głowę i zobaczyłam palącą się słomę palącego się dachu. Odchodzący sowieci po zamordowaniu bezbronnego człowieka podpalili dom.. …Byli tam dwaj chłopcy ze wsi… ..prosiłam o pomoc. Przynieśli koc, ułożyli na nim ciało i pomogli pogrzebać „Bartka”. Grób był wykopany obok metalowego ogrodzenia cmentarzyska partyzantów sowieckich. Przykryłam mu oczy szeroką opaską używaną do ucisku przy zastrzykach dożylnych. Zbliżał się wieczór, trzeba było podążać w poszukiwaniu oddziału. Mjr „Kotwicz” przywitał mnie serdecznie przekazał mi ustne polecenie dla „Ragnera”. Chyba jeszcze tego samego dnia spotkałam się z „Ragnerem”. Opowiedziałam o ostatnich wydarzeniach. „Ragner” po wysłuchaniu powiedział: – Nie zostawimy tam „Bartka”, zabierzemy go…

 
 – czytuje „Mariannę” „Kurier Wileński”.
 
Dokładnie po 73 latach spełniona została obietnica złożoną przez „Ragnera”. Ekshumację przeprowadzili pracownicy Zespołu Kresowego Biura Identyfikacji i Poszukiwań IPN. Więcej o pracach na Długiej Wyspie a także o „Bartku” w jednym z kolejnych wydań „Kuriera Wileńskiego” oraz na portale kurierwilenski.lt.

Pod koniec czerwca pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, którym kieruje prof. Szwagrzyk, opublikowali apel z prośbą o kontakt do osób, mających informacje o nieznanych miejscach pochówków ofiar wojen lub stalinizmu na Wileńszczyźnie.

„Świadkowie tragicznych wydarzeń drugiej wojny światowej i terroru stalinowskiego odchodzą, lecz my wierzymy, iż możliwości, jakie daje dzisiejsza nauka pozwolą w przyszłości na odnalezienie, identyfikację i godny pochówek ofiar spoczywających w nieznanych mogiłach”

– podkreślili naukowcy w apelu IPN.
 
Osoby, mające wyżej wymienione informacje, proszone są o kontakt z członkami zespołu: dr Dominiką Siemińską – e-mail: dominika.sieminska@ipn.gov.pl oraz Michałem Nowakiem – e-mail: michal.nowak@ipn.gov.pl.