Na poligonach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zakończyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Balkan-14”, w których wzięli udział żołnierze wyjeżdżający na misję do Bośni i Hercegowiny.

Jak podaje oficjalny portal brygady, w skład XIV. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie wejdzie 40 żołnierzy oraz trzech pracowników wojska. Ich zadaniem będzie m.in. szkolenie dowództwa tamtejszej brygady i batalionów, współpraca z lokalnymi władzami oraz pomoc miejscowej ludności.

XIV. Zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR Althea będą tworzyć głównie żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W składzie kontyngentu znajdą się m.in. trzy zespoły doradcze i szkoleniowe oraz Zespół Łącznikowo-Obserwacyjny - podaje 17. WBZ. Misja rozpocznie się w pierwszej połowie września br. Jest ona prowadzona pod egidą Unii Europejskiej we współpracy z NATO. Chociaż żołnierze kontyngentów zazwyczaj pełnią służbę przez 6 miesięcy, część z nich - ze względu na specyfikę wykonywanych zadań - pozostanie na Bałkanach przez rok - czytamy na portalu wielkopolskiej brygady. 

Podczas ćwiczeń pod kryptonimem „Balkan-14” przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ sprawdzali znajomość procedur, obowiązujących na międzynarodowych misjach oraz systemów meldunkowych. Ale interesowało ich także, czy wyjeżdżający na misję wojskowi orientują się w bieżącej sytuacji na Bałkanach. Chodzi zarówno o kwestie związane z bezpieczeństwem, jak i sytuację polityczną, społeczną i ekonomiczną - informuje 17. WBZ.