8 czerwca minie 30 lat od trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Specjalnie z tej okazji IPN przygotował specjalny portal internetowy „Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN”. Na stronie www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znaleźć można skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży apostolskiej papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej. 

Większość zamieszczonych materiałów pochodzi z archiwum organów bezpieczeństwa PRL. Uzupełnieniem są dokumenty przekazane przez darczyńców, mające wartość nie tylko kronikarską, ale również sentymentalną i artystyczną. Ekspozycja internetowa będzie systematycznie rozbudowywana i uzupełniana o nowe materiały. 

Pytania dotyczące portalu można kierować na adres e-mail dla użytkownikуw portalu: trzeciapielgrzymka@ipn.gov.pl lub na adres e-mail Archiwum IPN: archiwumipn@ipn.gov.pl. IPN przygotował w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, z okazji rocznicy pielgrzymki wystawę dokumentów i pamiątek oraz projekcje filmów dotyczących wizyty Jana Pawła II.