Na Starym Mieście w Zamościu, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, może stanąć szkaradny "nowoczesny" apartamentowiec o trzech kondygnacjach. Portal Niezalezna.pl postanowił powiadomić o skandalu UNESCO, by zablokować inwestycję, która może na zawsze oszpecić jedną z najpiękniejszych starówek w Europie.

"Zamość to unikalny przykład miasta renesansowego w Europie Środkowej, konsekwentnie zaprojektowanego i zbudowanego w zgodzie z włoskimi teoriami "miasta idealnego" [...] To stylistycznie jednorodny układ urbanistyczny o wysokich wartościach architektonicznych i krajobrazowych" - tak Stare Miasto w Zamościu opisuje UNESCO. Historyczne centrum miasta jest jednym z czterech w Polsce - obok Krakowa, Torunia i Warszawy - wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa. I nic dziwnego - o urodzie i harmonijnej architekturze miasta nie trzeba nikogo przekonywać:


fot. DzidekLasek (pixabay)

Czy teraz to się zmieni? "Gazeta Wyborcza" z entuzjazmem informuje, że na Starym Mieście w Zamościu zrealizowany zostanie "niesamowity projekt nowoczesnej kamienicy". Jak wygląda owo "niesamowite" dzieło? Koszmarnie:


fot. mateusz-tanski.com

Projekt nie uzyskał akceptacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), współpracującego z UNESCO - architekt Mateusz Tański musi wprowadzić pewne zmiany, jego zdaniem jednak "niezbyt znaczące".

Niezależnie od decyzji NID portal Niezalezna.pl postanowił interweniować w centrali UNESCO w Paryżu. Wysłaliśmy już w tej sprawie pismo. Będziemy zabiegać o to, by zmianom przyjrzeli się zagraniczni eksperci. Skandalem będziemy chcieli zainteresować także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inaczej jedyny tak harmonijny renesansowy układ miejski w tej części Europy zostanie bezpowrotnie zniszczony przez deweloperów. 

==============================================================================

SPROSTOWANIE NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA:

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi na portalu niezalezna.pl z dn. 12 kwietnia 2017 r. w artykule „Szkaradny apartamentowiec na zamojskim Starym Mieście? Powiadamiamy UNESCO” wyjaśniamy, co następuje:
 
Narodowy Instytut Dziedzictwa nie wydał akceptacji dla projektu apartamentowca, o którym mowa w artykule. Działania NID w tej sprawie dotyczyły przygotowania opinii do Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatury w Zamościu opinii w sprawie projektu pn. „Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. L. Zamenhofa na terenie Starego Miasta w Zamościu” położonego na obszarze miejsca światowego dziedzictwa UNESCO.
 
W tej opinii NID wyraźnie zaznaczył, że:
1.           Budynek nie powinien nawiązywać masywną i zwartą bryłą oraz kolorystyką do zabudowy fortyfikacji, lecz do sąsiadującej zabudowy mieszkalnej
2.           Ukształtowanie bryły budynku nie może zaburzać czytelności podziału na 2 kondygnacje pełne i wyraźnie odcięte okapem dachu i gzymsem poddasze użytkowe.
3.           Kolorystyka i materiały wykończeniowe powinny uwzględniać rozpoznanie historycznych uwarunkowań oraz zasad przyjętych dla kolorystyki obiektów sąsiedzkich.
 
Opinia NID do Lubelskiego WUOZ została przygotowana m.in. na podstawie kopii dokumentacji (tylko część graficzna, bez opisu) „Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamenhofa na terenie Starego Miasta w Zamościu” autorstwa Mateusza Tańskiego & Associates dla Bartecki Development Sp. z o.o. sp. K., styczeń 2017.
 
W związku z tym NID poinformował Lubelski WUOZ, że zaopiniowanie projektu będzie możliwe po przekazaniu pełnej dokumentacji (tj. opisy, plany, rysunki) uwzględniającej rozwiązania wynikające z wielowariantowej koncepcji architektonicznej opracowanej na podstawie wytycznych konserwatorskich i wyników odpowiednich badań archeologicznych, analizy krajobrazowej oraz opracowań dotyczących zieleni.