– Musimy dbać o polską wieś, jak o największy skarb – podkreślała premier Beata Szydło na ogólnopolskiej konferencji „Zgromadzenie Wsi Polskiej” w Wojniczu. Podczas spotkania wymieniła szereg działań na rzecz polskiej wsi i rolnictwa m.in. program Rodzina 500+, podniesienie najniższej emerytury z KRUS, wcześniejszą wypłatę zaliczek na dopłaty unijne. Był to dobry czas na podsumowanie, bo akurat w niedzielę minął dokładnie rok od dnia, w którym Beata Szydło została desygnowana przez prezydenta Andrzeja Dudę na Prezesa Rady Ministrów.

Polska wieś jest miejscem gdzie w szczególny sposób jest pielęgnowana polskość. Tutaj słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna ciągle są filarami codziennego życia i na każdym kroku to odczuwamy – mówiła do rolników premier Szydło i dziękowała im za wsparcie oraz ich pracę na rzecz Polski. – Dzisiaj polska wieś jest bastionem tych wartości, które opierają się na poszanowaniu człowieka, rodziny, wiary i umiłowaniu ojczyzny – tych wartości, których we współczesnym świecie coraz bardziej brakuje. Dzięki polskiej wsi, te wartości ciągle żywe, będziemy jeszcze bardziej umacniać. Dzięki tym wartościom Polska będzie silnym państwem na mapie Europy i świata – dodała.

Jesteśmy rządem, który skierował polską wieś na realną drogę rozwoju. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy zaledwie na początku drogi, ale wiedzieliśmy od początku naszej pracy, że musimy pamiętać o tych, którzy mówili do nas o tych priorytetach i najważniejszych sprawach, kiedy spotykaliśmy się w kampanii 

– mówiła szefowa rządu.

Wieś to nie tylko rolnictwo – stwierdziła premier Beata Szydło. – Wieś to szkoła, to kultura, infrastruktura, służba zdrowia. Wieś to ogromne bogactwo, o którym musimy nie tylko pamiętać, ale i je pielęgnować – poskreślała i dodała: „musimy o nią dbać, jak o największy skarb.

Ponad 36 procent ogółu dzieci, które korzystają z programu Rodzina 500+, to są dzieci mieszkające na wsi. To 1 mln 360 tys. dzieci, do których trafiło już ponad cztery miliardy złotych. Na wsi to wsparcie trafia do 63 procent osób poniżej osiemnastego roku życia. To największe wsparcie jakie kiedykolwiek otrzymała polska wieś 

– informowała premier. – W przyszłym roku ta pomoc będzie dwukrotnie większa, ponieważ program będzie realizowany już od 1 stycznia. To jest realna pomoc dla polskich rodzin, dla rodzin mieszających na wsi – stwierdziła.

Pamiętamy też o seniorach, dlatego przygotowaliśmy i już jest realizowany program Leki dla seniorów 75+ – podkreśliła premier Beata Szydło i dodała, że dzięki niemu osoby po 75 roku życia otrzymają darmowe leki. Z bezpłatnych medykamentów można korzystać już od 1 września 2016 r.

Premier mówiła również o decyzji rządu, że najniższa emerytura od przyszłego roku będzie wynosiła 1 tys. zł. 

Wiem, że to niewiele, ale jeśli ktoś otrzymuje 882,56 zł, a tyle wynosi najniższa emerytura z KRUS, to dla niego wzrost o 117,44 zł . To jest niebagatelna kwota. Dzisiaj stać nas na tyle, ale będziemy dążyli do tego, żeby te emerytury były jeszcze wyższe 

– zadeklarowała szefowa rządu. Z tych zmian skorzysta 350 tys. osób pobierających świadczenia z KRUS.

Wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową, która po waloryzacji będzie wynosiła około 13 złotych. To jest ważne dla tych, którzy zatrudniani są na umowy zlecenia i umowy o dzieło 

– mówiła Beata Szydło.

Mówiąc o kolejnych rozwiązaniach na rzecz rolników, premier wymieniła nowe zasady ubezpieczeń upraw rolnych – ubezpieczenia pakietowe, do których będą dopłaty w wysokości do 65 proc. – W budżecie na 2017 rok zagwarantowaliśmy na ten cel dziewięćset milionów złotych – poinformowała szefowa rządu.

Trwają w tej chwili wypłaty zaliczek płatności obszarowych na sezon 2016-2017. Na dzień dzisiejszy wypłaciliśmy ponad sześć miliardów złotych – mówiła premier. Z najnowszych danych Agencji Modernizacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że już około 1 mln rolników ma pieniądze na kontach. Do końca listopada rolnicy otrzymają ok. 9,5 mld zł. Premier mówiła również o podniesieniu stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 zł. – Był to jeden z postulatów Krajowej Rady Izb Rolniczych. Odpowiedzieliśmy na ten postulat pozytywnie, ponieważ deklarowaliśmy i w praktyce to realizujemy – chcemy dialogu. Słuchamy ludzi i rozmawiamy z nimi – dlatego pozytywnie odpowiedzieliśmy również na ten apel – powiedziała Beata Szydło.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że państwo nie może być słabe wobec silnych, a silne wobec słabych. Ustawowo chronimy rolników przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych sieci handlowych. Eliminujemy w ten sposób presję zaniżonej ceny, opłaty półkowe, bardzo długie terminy płatności 

– stwierdziła premier Szydło. Prezes Rady Ministrów mówiła o ustawie dotyczącej „Produktu Polskiego”, która promuje polską żywność nie tylko w Polsce, ale i za granicą. – Otworzyliśmy 23 rynki zbytu – poinformowała szefowa rządu. Premier mówiła również o wsparciu m.in. dla producentów mleka oraz owoców i warzyw.

Właśnie rozpoczęliśmy reformę edukacji. Ważnym elementem tej reformy jest ochrona małych szkół wiejskich, żeby nie były likwidowane. Aby te centra życia społecznego i kulturalnego mogły spokojnie się rozwijać 

– podkreślała Beata Szydło. Jak dodała, to jest jeden z ważnych elementów wprowadzanych w oświacie zmian.

Przed nami inna ważna reforma – służby zdrowia. W tej reformie szczególną wagę przywiązujemy do wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej, która jest istotna w środowiskach wiejskich. To również rozwój i wzmocnienie szpitali powiatowych. To kolejny ważny krok, ku temu, żeby życie na polskiej wsi było lepsze 

– stwierdziła Prezes Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło podkreślała, że w tym roku, jej rząd wdrożył też wiele zmian, które objęły swoim zasięgiem także środowiska wiejskie. – Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadziło program „Klub”, który wspiera i wzmacnia małe kluby sportowe – mówiła premier Szydło i zadeklarowała, że będzie on kontynuowany.

Wicepremier Piotr Gliński pilotażowo wspiera rozwój uniwersytetów ludowych – to ważny program godnościowy. Nawiązujemy do tradycji ale chcemy, żeby te uniwersytety ludowe, nawiązując do tradycji budowały nowoczesną polską wieś 

– informowała Beata Szydło. Dodała, że przywracane są na wsi instytucje państwowe. – Przywrócimy na przykład 150 posterunków policji – mówiła o inicjatywie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. – Będziemy rozwijać także infrastrukturę. Uruchamiamy program budowy dróg lokalnych – zadeklarowała premier.

Za priorytetowy program rządu premier Beata Szydło uznała „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w którym jest wiele elementów dedykowanych wsi.

Chcemy, aby polska wieś stała wartościami, które są ciągle tak żywe – rodzina, wiara, tradycja ale i nowoczesność. Chcemy nowoczesnej, tradycyjnej wiernej polskiej wsi. Kiedy w kampanii wyborczej mówiłam na spotkaniach z wami, że każdy ma mieć takie same szanse rozwoju, to mówiłam to z pełnym przekonaniem. To założenie wyrównywania szans, sprawiedliwości społecznej, dostrzegania każdego obywatela legło u podstaw naszego programu 

– stwierdziła premier Szydło.

My konsekwentnie i ze spokojem przeprowadzimy zmiany, których wy oczekujecie. Nie zejdziemy z drogi reform. Każdego, kto chce dobra i rozwoju polskiej wsi, zapraszamy do współpracy. Dla nas rozwój polskiej wsi, godne życie Polaków, zwykłych obywateli, jest najwyższym priorytetem 

– zakończyła swoje wystąpienie szefowa rządu.