Rośnie liczba postępowań dyscyplinarnych wśród komorników. W całym 2015 r. Krajowa Rada Komornicza odnotowała 102 wnioski dyscyplinarne wobec przedstawicieli tego zawodu. To blisko 30 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad trzykrotnie więcej niż jeszcze pięć lat temu.

Jak dowiedział się portal Bankier.pl, w ostatnich pięciu latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby prowadzonych postępowań dyscyplinarnych wśród komorników, asesorów i asystentów. Dane przekazane portalowi przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Radę Komorniczą wskazują, że w 2010 odnotowano jedynie 30 wniosków dyscyplinarnych, a w 2015 było ich już 102.

– Najczęstsze rodzajowo naruszenia zarzucane komornikom wiążą się np. z prowadzeniem egzekucji przeciwko osobie nie będącej dłużnikiem, naruszeniem przepisów związanych z zajęciem ruchomości, bezpodstawnym odebraniem dozoru nad ruchomością, naruszeniem przepisów o publicznym charakterze licytacji, kwestiami związanymi z nieprawidłowym ustaleniem kosztów postępowania oraz występowaniem niedoborów finansowych w kancelariach komorniczych

– wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Wioletta Olszewska z wydziału komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dlatego pojawiła się potrzeba wprowadzenia rozwiązań usprawniających postępowania dyscyplinarne wśród komorników. Jednym z nich jest powołanie z początkiem lutego nowego organu, znanego wszystkim samorządom zawodowym wśród prawników - rzecznika dyscyplinarnego komorników sądowych – dodaje Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz, redaktor Bankier.pl.

– Komornik nie może zająć wszystkiego. W polskim prawie obowiązują pewne limity, np. komornik może zająć 50 proc. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub 60 proc., gdy egzekucja dotyczy ściągnięcia alimentów. W przypadku jednorazowych umów zleceń lub o dzieło komornik może zająć całą kwotę, co czyni wielu zleceniowców „gorszym sortem”. Warto pamiętać, że komornik nie może zająć matce alimentów na dziecko czy też świadczeń społecznych i rodzinnych. Ograniczone są również zajęcia świadczeń emerytalnych i rentowych. W teorii egzekucja może dotyczyć sprzętów domowego użytku, ale zajęcie matce samotnie wychowującej dziecko starej pralki mija się celem

– dodaje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości działalność nowo powołanego rzecznika może przełożyć się na odbudowę zaufania społecznego do komorników i poprawę ich wizerunku.