Zdaniem krajów Północy więcej decyzji w ramach UE powinno być podejmowanych na szczeblu państw narodowych. Szkoda, że jedynym krajem Morza Bałtyckiego, którego zabrakło wśród autorów tej inicjatywy, była Polska. Północ Europy, zwłaszcza wciąż mający własną walutę Duńczycy i Szwedzi, nie po raz pierwszy pokazała, że może być naszym sojusznikiem w niektórych obszarach polityki europejskiej. A kształt Unii zaproponowany przez kraje Północy jest bliski temu, co myśli o UE Polska.