W szczególności ważne będzie dla nas kontynuowanie i rozwijanie naszego programu „Kapitał Polonii” (KP). Naszym wyzwaniem jest to, aby w 2018 r. zaowocował on konkretnymi już korzyściami dla skupionych wokół niego przedsiębiorców. Jestem przekonany, że nawiązane dzięki KP kontakty stanowić będą podstawę budowania wspólnych polskich inicjatyw gospodarczych i będą wkładem w powiększanie –  tak nam potrzebnego we wszystkich branżach gospodarki – rodzimego kapitału.

Nasz Program idealnie wpisuje się w większość założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Patrząc na deklaracje PMM dotyczące mocniejszego zaangażowania się rządu i aktywnego wsparcia dla realizacji programu „Mieszkanie Plus”, widzimy tu wielki potencjał dla polskich MiŚP.

Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że budownictwo to koło zamachowe gospodarki. Dlatego tak dalekosiężny program, jakim jest „Mieszkanie Plus”, musi przełożyć się na możliwość dynamicznego rozwoju krajowych przedsiębiorstw z bardzo wielu dziedzin gospodarki. Rada Gospodarcza ma w planach w pierwszym kwartale br. zorganizowanie konferencji pt. „Mieszkanie Plus i jego wpływ na MiŚP”. Chcemy pokazać, jak wielkie są obszary włączenia do działania wszystkich MiŚP, ale też tych mikro, w łańcuch wartości dodanej w gospodarce. To również nasze kolejne wyzwanie na 2018 r. Chcemy, aby Rada stanowiła swoisty inkubator budowania łańcucha wartości dodanej w gospodarce dla krajowych przedsiębiorców. Na przykładzie programu „Mieszkanie Plus” możliwe jest wdrożenie w praktyce takiego modelu realizacji celu gospodarczego. Włączenie się wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w jeden łańcuch i zbudowanie polskiej wartości dodanej produktu to ważne zadanie. Taki model wymaga wprowadzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań, począwszy od systemu zarządzania i struktury przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie budownictwo mieszkaniowe może w najbliższej dekadzie stanowić nie tylko koło zamachowe całej gospodarki, ale również być najbardziej innowacyjnym sektorem w zakresie nowych technologii związanych z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi i oczywiście projektowania i wykonawstwa, w tym materiałów i rozwiązań budowlanych. Słabością większości polskich MiŚP jest niska jakość zarządzania, brak struktur organizacyjnych i brak strategii rozwoju oraz słaba płynność finansowa.

„Inkubator polskiego łańcucha wartości dodanej w gospodarce” – jako inicjatywa RG SWS – jawi się jako program, który ma pomóc eliminować te główne bolączki i bariery rozwojowe. W najbliższych latach musimy wspólnie, jako polscy przedsiębiorcy, uciec z pułapki średniego rozwoju. Nasze doświadczenia, wiedza naszych ekspertów i postawiony cel mają stanowić podstawy zbudowania w 2018 r. takiego programu. Konstytucja dla Biznesu i inne działania rządu w tych obszarach, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, powinny wraz z objęciem steru rządów przez PMM zdecydowanie przyśpieszyć. RG SWS w I kwartale przygotuje listę 10 punktów z obszaru: podatków, ułatwień dla rozpoczynających działalność, wsparcia dla powstających polskich łańcuchów wartości w gospodarce. Chcemy jak najszybciej przedstawić nasze pomysły, aby mogły być podjęte przez decydentów politycznych i zapoczątkowały dialog. W 2018 r. będziemy oczywiście nadal aktywnie wspierać branże naszych członków w obszarach prawnoadministracyjnych i regulacyjnych. Jesteśmy na posterunku, gotowi do ciężkiej pracy dla osiągnięcia naszych celów, zdefiniowanych w jednym haśle „Racjonalny Patriotyzm Gospodarczy, czyli budowanie kapitału narodowego polskimi firmami”.


Autor jest prezesem Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa