Spotkania w ramach tego przedsięwzięcia mają charakter ogólnoeuropejski i organizowane są w różnych miastach przez fundację "Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa", która obok swojego flagowego wydarzenia cyklicznie przeprowadza także tematyczne seminaria, m.in. z zakresu obronności europejskiej.  W przedsięwzięciach biorą udział wysocy rangą przedstawiciele świata polityki, wojska i gospodarki.

W czasie pobytu w Berlinie wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski spotkał się także z parlamentarnym sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Obrony - Ralfem Brauksiepe.

Podczas rozmowy omówiono stan i perspektywy rozwoju współpracy polityczno-wojskowej Polski i Niemiec. Podniesiono również najważniejsze wątki, związane z bieżącymi pracami nad dalszą adaptacją NATO do zagrożeń, w tym reformą struktury dowodzenia NATO oraz polityką obronną Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście inicjatywy Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO).