Tematem zajęć było "współdziałanie służb CSAiU i organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych" - podaje oficjalny portal Centrum. W pokazie udział wzięła kierownicza kadra CSAiU, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, a także Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia.

Trening obejmujący naruszenie systemu ochrony, akcję ratowniczo-gaśniczą oraz realizację czynności po skażeniu terenu środkiem chemicznym potwierdził właściwe współdziałanie służb oraz dowiódł skuteczności wcześniej opracowanych procedur - czytamy na portalu.