Wiceminister Szatkowski podkreślił, że NATO jest głównym gwarantem bezpieczeństwa militarnego w Europie, a rozwój zdolności obronnych UE powinien być komplementarny z Sojuszem. Wskazywał, że Polska gotowa jest wypełnić zobowiązania w ramach stałej współpracy strukturalnej w zakresie obronności (PESCO), m.in. jeśli chodzi o gotowość do podnoszenia wydatków obronnych.

Natomiast istnieje duży znak zapytania, jeśli chodzi o wyrażany przez grupę inicjatywną PESCO priorytet dla zaangażowania operacyjnego na południu, w tym zwłaszcza w Afryce – mówił wiceszef MON. Tomasz Szatkowski podkreślił, że Polsce, która – jak wskazywał – aktywnie uczestniczy w pracach nad PESCO - zależy na tym, aby ta struktura miała wymiar realny i praktyczny, żeby służyła tworzeniu zdolności obronnych. – Żeby to był mechanizm, który pomoże państwom europejskim, zarówno w ramach NATO, jak i UE, tworzyć te zdolności obronne i aby ten rozwój był spójny z NATO – zaznaczył. – Chcemy też, żeby PESCO było tworzone z uszanowaniem wiodącej roli państw członkowskich, aby miały one istotną rolę w zarządzaniu tym projektem – dodał wiceminister.