Dwumilionowym obiektem poddanym digitalizacji jest urna zawierająca spopielałe szczątki zbiorów bibliotecznych spalonych kilka dni po upadku Powstania Warszawskiego (przed 14 października 1944 r.) przez oddziały Brandkommando. 25. października 1944 r. Żołnierze niemieccy weszli do budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich na ul. Okólnik i miotaczami ognia podpalili zgromadzone zbiory. Spłonęło wtedy m.in. 26 000 rękopisów, 80 000 starych druków oraz 100 000 rysunków i grafik. Urna, symbol bestialstwa hitlerowców, z resztkami jednej ze spopielonych książek jest przechowywana obecnie w Sali Wilanowskiej Pałacu Rzeczypospolitej. Nie wiadomo jak długo zachowane resztki pozostaną w obecnej formie, ponieważ przez drgania zebrany materiał cały czas się osypuje.

Digitalizacja urny została wykonana zgodnie z zasadami digitalizacji obiektów przestrzennych: wykonano ujęcia, ukazujące cztery strony obiektu oraz boki, a także ujęcie z góry oraz cechy charakterystyczne. Efekt tej pracy można obejrzeć TUTAJ.

Obiektem 2 000 001 w Polonie będzie pierwodruk "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza – bardzo rzadkie wydanie z rysunkami autora, osiągające na aukcjach cenę ponad 100 tys. zł. Egzemplarz, który znajdzie się w Polonie opatrzony jest własnoręczną dedykacją Schulza.