Żołnierze VII zmiany RSM (ang. Resolute Support Mission) PKW Afganistan przez najbliższe dni będą sprawdzani i oceniani pod kątem właściwego przygotowania do wykonywania zadań, wynikających z charakteru misji. Ćwiczenie certyfikujące zostało zorganizowane w Świętoszowie: bierze w nim udział około 75 żołnierzy z pancernej brygady. Pozostali uczestnicy to żołnierze wydzieleni z innych jednostek, którzy wspólnie z pancerniakami wkrótce będą wykonywać zadania poza granicami kraju. Kierownictwo ćwiczenia stanowią żołnierze z 10BKPanc - podaje oficjalny portal brygady.

Scenariusz ćwiczenia odzwierciedla sytuację na teatrze działań. Sytuacja szczegółowa została dostosowana do szczebla ćwiczących, zarówno w kontekście sytuacji w rejonie odpowiedzialności, mniejszości etnicznych w nim występujących, historii zagrożeń, jak również podgrywanych incydentów. Poprzez realizację praktycznych epizodów działalności poszczególnych komponentów Polskiego Kontyngentu Wojskowego, zostanie sprawdzony poziom przygotowania PKW Afganistan do wykonywania zadań w rejonie odpowiedzialności - czytamy na portalu 10. BKPanc.