W Kijowie sekretarz stanu Bartosz Kownacki oraz wiceminister obrony Ukrainy gen. broni Igor Pavlovski  podpisali deklarację woli dalszej współpracystanowiącej potwierdzenie dobrego partnerstwa miedzy krajami. Podczas rozmów bilateralnych wiceministrowie dokonali przeglądu ustaleń, dokonanych podczas I posiedzenie polsko-ukraińskiej podkomisji ds. współpracy  gospodarczej. Omówili także dalsze możliwości rozwoju i pogłębienia współpracy woskowo-technicznej pomiędzy Polską i Ukrainą - podaje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na targach wśród kilkudziesięciu wystawców zagranicznych swoje stanowiska prezentują przedsiębiorstwa z Polski m.in.: PGZ, ITWL, Transbit, WB Electronics, YKK Poland. Swoje stanowisko promocyjne wystawiło także Ministerstwo Obrony Narodowej.  Wystawa jest dobrą możliwością zaprezentowania partnerom biznesowym w sektorze zbrojeniowym możliwości technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i obrony.