„Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w zrównoważonym rozwoju. Pochłaniają CO2, chronią bioróżnorodność, dają miejsca pracy”

– powiedział podczas wydarzenia minister Jan Szyszko.