Uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem uczestników i przemówieniem Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta.

Polska Grupa Zbrojeniowa ściśle współpracuje z Politechniką Warszawską w wielu obszarach, m.in. przy realizacji Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych czy przy wspólnym projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przemysł obronny, który mam zaszczyt reprezentować, ma być nośnikiem nowych technologii, a wzorowa współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Politechniką Warszawską w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, badań w obszarze obronności czy podwójnego przeznaczenia zmierza właśnie w tym kierunku. Chcemy, aby polska myśl technologiczna przyczyniła się do zwiększenia innowacyjności produkcji spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a tym samym do podniesienia bezpieczeństwa państwaskomentował Robert Gut, Członek Zarządu PGZ S.A.

Komunikat PGZ