Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Antoniego Dudka, wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach: „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” oraz „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”.

Czytelnicy mają możliwość głosowania na „Książkę Historyczną Roku” w obu kategoriach za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl Wybrane przez nich tytuły, które w danej kategorii uzyskają najwięcej głosów, zdobędą specjalną nagrodę i dołączą do zwycięskich książek wybranych przez jurorów. Głosowanie trwa do 31 października br.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” można oddać głos na następujące tytuły:

   1    „Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm", Przemysław Gasztold; Wydawnictwo Naukowe PWN
    2    „Gajcy. W pierścieniu śmierci", Stanisław Bereś; Wydawnictwo Czarne
    3    „Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)", Martyna Grądzka-Rejak; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Wysoki Zamek
    4    „Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, T. I, T. II",  Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz; Wydawnictwo ZAPOL
    5    „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej", Sebastian Pawlina; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
    6    „Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej", Piotr H. Kosicki; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie
    7    „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)", Michał Pszczółkowski; Dom Wydawniczy Księży Młyn
    8    „Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant", Justyna Dudek; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
    9    „Pod znakiem Krуla Daniela. OUN - B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950", Mariusz Zajączkowski; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
    10    „Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja”, Konrad Paduszek; Wydawnictwo LTW

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” można głosować na następujące książki:

    1    „Zdrajcy Wyklętych", Szymon Nowak; Wydawnictwo FRONDA.PL
    2    „Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja Kraju Warty”, Piotr Świątkowski; Dom Wydawniczy REBIS
    3    „Wyklęta armia. Odyseja żołnierzy Andersa", Kacper Śledziński; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
    4    „Afazja polska 2", Przemysław Dakowicz; Wydawnictwo SIC
    5    „W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy", Krzysztof Masłoń; Wydawnictwo ZYSK i S-KA
    6    „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego", Grzegorz Piątek; Grupa Wydawnicza Foksal
    7    „Obława na wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych", Tadeusz M. Płużański; Wydawnictwo Replika
    8    „1956. Przebudzeni", Piotr Bojarski; Wydawnictwo Agora
    9    „Salon. Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego”, koncepcja: Zbigniew Gluza, wybуr i oprac. Katarzyna Przyborska, Marta Markowska; Ośrodek KARTA
    10    „Wołyń '43", Grzegorz Motyka, Wydawnictwo Literackie

Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego odbywa się po raz dziesiąty i ma na celu popularyzowanie najnowszych dziejów Polski oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych.

Szczegóły konkursu i regulamin głosowania są dostępne na stronie: www.ksiazkahistorycznaroku.pl