W uroczystościach z udziałem wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego oraz sekretarzy stanu w MON Bartosza Kownackiego i Michała Dworczyka uczestniczyli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kombatanci.

78 lat temu powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski, której zadaniem była walka z okupantem. Przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armię Krajową, która wraz z rządem na uchodźstwie tworzyła Polskie Państwo Podziemne.

W 1944 r. w szeregach Armii Krajowej było niemal 400 tysięcy żołnierzy.

Komunikat PGZ