W związku z decyzją Komisji Europejskiej ws. pozwania Polski do Trybunału Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska w swoim oświadczeniu jednoznacznie wytrąca podnoszone przez KE argumenty i odpiera stawiane Polsce zarzuty. Resort podkreśla gotowość obrony swoich racji przed Trybunałem i przypomina, że minister Jan Szyszko stawał już wielokrotnie przed tym gremium. „Za każdym razem Trybuna przyznawał mu rację” - kwituje resort środowiska.

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu przeciwko przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększoną wycinką w Puszczy Białowieskiej. KE domaga się od Trybunału Sprawiedliwości decyzji „nakazującej zatrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej”. Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

CZYTAJ WIĘCEJ: Komisja Europejska pozywa Polskę ws. Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska odpowiada

Poniżej publikujemy oficjalne stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie:

Cieszy fakt, że sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To organ, który jest powoływany do rozstrzygania sporów. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko wielokrotnie podkreślał, że z wielką przyjemnością zjawi się przed TSUE, gdzie zaprezentuje dowody na to, że działania podejmowane w Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem. Prof. Jan Szyszko już stawał przed tym gremium i za każdym razem Trybunał przyznawał mu rację.
Ministerstwo Środowiska w Puszczy Białowieskiej działa w oparciu o prawo Unii Europejskiej, dotyczące odtwarzania i zachowania siedlisk i gatunków ważnych dla UE, wytyczonych w ramach sieci Natura 2000. Ministerstwo Środowiska sprzeciwia się deprecjonowaniu dokonań miejscowej ludności, przedstawicieli polskiej szkoły leśnictwa i ochrony przyrody. To przede wszystkim dzięki ich staraniom Puszcza Białowieska przetrwała do dzisiaj, stanowiąc markę rozpoznawalną na całym świecie.
Warto przypomnieć, że to polscy specjaliści odtworzyli populację żubra, spowodowali, że lasy zajmują blisko 1/3 powierzchni naszego kraju oraz doprowadzili do tego, że w Polsce występują wszystkie dziko żyjące, charakterystyczne dla tej strefy geograficznej gatunki. Wiele państw Europy Zachodniej nie może się tym poszczycić - podkreśla w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Środowiska